Vejledningsfronten – Korsløkke Ungdomsskole

Vejlednings- og afklaringsprojekt for unge på kontanthjælp.
Vi underviser i kommunikation, kropssprog og personlig udvikling.
De unge udtaler:

“Det har udvidet min horisont”
“Jeg er blevet mere åben over for andre”
“Jeg kan se flere muligheder i mit liv”
“Jeg er blevet bedre til at turde gøre”
“I starten synes jeg det var latterligt, men det har helt klart ændret sig”
“Jeg er blevet opmærksom på andre sider af mig selv”
” Jeg har fået meget mere fokus på mit kropssprog og hvad det betyder”
“Det om konflikthåndtering, har hjulpet mig helt vildt”
“Jeg følte mig respekteret, som den jeg er”
“Det har været meget givende, at vi som gruppe har kunnet støtte hinanden”