Værdiafklaring

I vores stadig mere omskiftlige verden

søger vi en mening og sammenhæng i tilværelsen. Hvad står vi for som mennesker? Vores liv? Vores drømme? Og dermed vores krav til os selv og andre.
Det enkelte menneske stiller stadig større krav til, at ens værdier og etiske holdninger harmonerer både med privatlivet og arbejdslivet.
Stemmer arbejdspladsens og organisationens visioner og værdier overens med medarbejdernes personlige værdier? – Medarbejdere som trives er som bekendt virksomhedes stærkeste ressource.
Hvordan kommunikerer vi? Hvad mener vi med det vi siger? Hvordan opfattes det, selvom vi siger det samme?

Et spændende, reflekterende og tankevækkende værktøj til værdiafklaring og afdækning af den eksisterende kultur og visioner på tværs af niveauer og arbejdsområder er Forummetoder

Læs kundeudtalelse fra Herlev Kommune