Teater Nu i netværk

Vi har i samarbejde med Gyda Musik & Teater, Vision & Praxis og Voice Art udviklet en række kraftfulde workshopsformer, der sætter meget forskellige typer af menneskelige ressourcer i spil på samme tid.

Forumteatrets fokus på det kropslige udtryk skaber genveje til værdifuld tavs viden og skaber dybde i workshoppens erkendelser for den enkelte. Vi skærper eftertanken og omtanken og omsætter de enkeltes erkendelser til fælles viden.

Hvor fokus er på kommunikation og eksempelvis træning af den svære samtale, er vi gået i et meget stærkt samarbejde med Gert Jessen fra konsulentfirmaet www.gjconsult.dk og Elene Fleisher fra landsorganisationen “Netværk for selvmords ramte” NEFOS.

I et meget spændende og frugtbart samarbejde med Pia Mølby Sandholt fra Human Dynamic har vi udviklet og tilbyder workshops i Mindfulness – Bevidst nærvær, konflikthåndtering og teambuilding for ledere og medarbejdergrupper.

Vores fælles workshops kan enten sigte mod at skabe øget refleksion om et givet tema eller sigte mod konkret handling via et skarpt fokus på planlægning under selve workshoppen – det bedste udgangspunkt for deltagernes eventuelle videre arbejde.