Teater i undervisningen

Skrevet af: Frederik Schütt og Michael Lind Olsen (tekst og foto)
Kilde:
Oprettet her: 17 juni 2003

Artiklen er trykt i Dramalærerforeningens fagblad “Drama & Teater” nr. 2, juni 2003 under titlen “Sladjana.dk – Et kik ind i forumteatrets univers.”

En af de første soldage i marts spillede Teatret Gadesjakket den interaktive teaterforestilling Sladjana.dk – et såkaldt forumteater – for 7. – 8. klasses elever på Bagsværd Skole. Vi var inviteret til at overvære forestillingen, som var et meget spændende eksempel på, hvordan teater kan bruges direkte i undervisningen.

Før vi tog af sted, vidste vi ikke helt, hvad vi skulle forvente – vi havde en vag idé om, hvad forumteater var for en stør-relse: at det havde noget med at sætte en bestemt situation eller idé på dagsordenen, at tilskuerne ikke kun var tilskuere, men blev aktivt involveret i forestillingen og at meningen var at skabe en læring og refleksion hos tilskuerne.

Omkring 40 elever sad forventningsfulde bænket, da de to skuespillere fra Gadesjakket Jan Foss og Suzana Bozovic bød velkommen og efter en kort introduktion til temaet identitet og teaterformen, begyndte forestillingen.

Selve idéen med et forumteater stammer fra brasilianeren Augusto Boal, som har udviklet metoden i 1950 erne og siden videreudviklet og bruges i dag i mange forskellige former over hele verden. Den form vi oplevede med Teater Gadesjakket er meget inspireret af den engelske teaterform “Theater in Education”, TIE. På dansk “Teater i Undervisningen”, TIU.

Forestillingen er begyndt. Stedet er et reklamebureau, hvor Sladjana, en ung kvinde med jugoslaviske forældre, men selv født og opvokset i Danmark, forsøger at styre et bestyrelsesmøde i bureauet, hvor hun er ansat. Publikum bliver allerede her involveret i rollen som bestyrelsesmedlemmer. Hendes chef, en lidt ældre herre, gør det meget svært for hende. Han afbryder for at småsnakke med udvalgte bestyrelsesmedlemmer, kommer med små hentydninger til hendes etnicitet, tager på hende mv.

Sladjana forsøger mere og mere desorienteret at gennemføre bestyrelsesmødet, men al hendes autoritet har chefen taget fuldstændigt fra hende ved sin opførsel… og så pludselig siger Jan Foss “stop!”.

Nu er forestillingen stoppet, og Jan Foss er hoppet ud af sin rolle som chefen, og er nu bare Jan fra Gadesjakket. Han henvender sig direkte til tilskuerne som jo var sat i rolle som bestyrelsesmedlemmer og gør dem med ét slag til tilskuere igen. Han spørger dem om, hvad de synes der er gået galt i scenen, hvad kunne Sladjana have gjort anderledes, og hvad synes de hun skal gøre, hvordan tror de, hun har det?

En skov af hænder kommer med det samme i vejret, alle med relevante og spændende forslag til, hvad Sladjana skal gøre. Elevernes uretfærdighedssans er virkelig blevet pirret.

“Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at chefen er sådan, du skal sige noget til ham”, siger én elev eksempelvis direkte til Sladjana, der er blevet i rollen. Herefter begynder en dialog mellem deltageren og Sladjana, for at finde ud af, hvad hun skal gøre, for at få det bedre. Elevernes forslag bliver taget meget seriøst, og da Sladjana har snakket frem og tilbage med deltagerne i et stykke tid, bliver de enige om en måde, hun kunne have handlet anderledes, og så fortsætter teatret med, at elevernes forslag bliver brugt i stykket.

Det er selve den metode som Gadesjakket benytter til at lave deres forumteater. Der foregår en konstant vekselvirkning mellem, at de to skuespillere spiller forskellige roller med varierende temaer, og at deltagerne bliver inddraget. Hvordan ville eksempelvis deltagerne have reageret i den situation, hvor Sladjana bliver kaldt ‘perker’ på et diskotek? Eller hvordan ville de selv have reageret, hvis de havde været Sladjana i den situation, hvor hun mødte sin danske kærestes far, som svinede hende til, fordi hun var “fremmed” og at hun skulle rejse “hjem”? Og hvad er “hjem” for Sladjana, som er født og opvokset i Danmark? Alle disse dilemmaer bliver deltagerne stillet i, og til alle situationerne bidrager de til, hvad hun børe gøre.

I et forumteater er der ingen facitliste eller “rigtige svar” – Sladana.dk er et forum for at udforske begrebet identitet og stille spørgsmålstegn til, hvem deltagerne selv er – i forhold til sig selv og i forhold til andre. I dette stykke følger deltagerne altså Sladjana og hendes forsøg på, at finde ud af, hvem hun selv er. Hendes oplevelse af, hvordan hendes identitet påvirker hendes omgivelser, og hvordan de påvirker hende. Hun mødes af forventninger fra familie, venner, kolleger og kæreste. De har alle en mening om, hvem hun er eller burde være, og derved er de temaer der bliver berørt i teatret elementer som racisme, kønsroller, image, gruppepres, mobning, kulturelle forskelle, empati og det universelle spørgsmål: “hvem er jeg?”

Gennem historien bliver eleverne altså inviteret til at deltage i løsningen af dilemmaer og udforske konsekvenserne af deres forslag. Elverne tilbydes et forum, hvor dilemmaerne kan blive belyst, og hvor de kan udforske begrebet “identitet”, hvem de selv er, og hvor de står i de beskrevne dilemmaer. Herved trænes de til at kunne forstå egne og an-dres følelser, træne problemløsning og lytte til og bygge videre på andres forslag, og derved øve sig i bevidst at tage stilling.

Den grundlæggende idé er derved muligheden for, at koble en indsigt i problemer og i andres følelser, med muligheden for at handle her og nu. Når man har været med som aktiv deltager, er man bedre rustet til at håndtere de samme problemer og dilemmaer i ens egen hverdag.

Som afslutning på teatret stillede Jan Foss to spørgsmål, som deltagerne ikke skulle svare på umiddelbart, men som de skulle gå hjem og tænke over, nemlig:

“Din identitet – hvordan påvirker den andre og hvordan de behandler dig?”

“Andres identitet – hvordan påvirker den dig og hvordan du behandler dem?”

Disse spørgsmål er selve kernen i stykket, og skulle gerne være de refleksioner, som eleverne tager med sig fra forestillingen.

Som novicer udi forumteater blev vi som passive tilskuere mildest talt taget med storm af denne forestilling, og til tider glemte vi helt, at det rent faktisk “kun” var et teater og en fiktiv historie vi overværede. Vi havde helt sikkert også lært af forestillingen, selv om vi i princippet var der professionelt, for at få et indblik i metoden.

 

 

 

Forestillingen Sladjana.dk
Turne: Kontakt Teater Nu
Medvirkende skuespillere: Jan Foss & Suzana Bozovic (billedet)
Instruktør: Lorraine Coady