Teater giver SOSU-elever fælles refleksion

Skrevet af: Projekt HOLD FAST Kvalitetspatruljen
Kilde:
Oprettet her: 08 februar 2013

Fra uvm.dk 15. december 2011

På Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg arbejder man med forumteater. Her arbejder eleverne med dilemmaer, der er med til at tydeliggøre forskellighederne og nuancerne i en given problemstilling.
På Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg bliver Kvalitetspatruljen præsenteret for forumteater, som skolen bruger til at skabe fælles refleksion over et konkret dilemma, som eleverne har mødt i for eksempel praktikken. Eleverne laver rollespil, baseret på et dilemma, som de har valgt. Efterfølgende diskuteres dilemmaet i klassen, blandt andet med henblik på at finde konkrete handlemuligheder på dilemmaet. Lærerens rolle er at agere som joker.

Publikum deltager aktivt
“Jeg ser forumteatermetoden som et godt værktøj, når det drejer sig om at arbejde med elevernes personlige kompetencer, gøre eleverne aktive og deltagende og synliggøre alternative måder at håndtere et dilemma på,” fortæller underviser Hanna Dowen Pallesen og fortsætter:
“Konkret bruger vi en situation fra det daglige liv, hvor man har oplevet et dilemma. Nogle af eleverne gennemspiller situationen, indtil dilemmaet kommer, herefter stoppes op, og resten af eleverne inddrages. Tanken er, at de dermed kan opleve, at de kan reflektere og handle sig ud af situationer, hvor problemer, konflikter og udfordringer ellers vil være uløste.”

Hanna Dowen Pallesen fortæller, at forumteatermetoden ruster eleverne til at håndtere dilemmaer.

Forumteater blev udviklet i 1960’erne af den brasilianske teaterpædagog Augusto Boal og har sine oprindelige rødder i det sydamerikanske folks kamp mod undertrykkelse. Forumteater er en teaterform, hvor publikum kan give forslag til handlinger og replikker og dermed ændre på den viste historie. Tilskuerne kan standse et forløb via en joker. Jokerens rolle er at styre forummet, men skal ellers forholde sig neutral. Tanken er, at publikum kommer med forslag og ideer, som er styrende for, hvilken udvikling spillet tager.

Gennemspiller situationer fra virkeligheden
Dagens tema er situationer fra elevernes praktikophold, og mens nogle elever kører en seng ind i klasselokalet, er andre ved at gøre sig klar til at agere skuespillere. Emnet, eleverne har valgt, er løfteteknik. En elev har nemlig oplevet, at en medarbejder på det plejehjem, hvor hun har været i praktik, ikke løftede rigtigt.
Eleverne gennemspiller scenen. Der bliver grinet i lokalet, men eleverne kan godt genkende situationen. Underviseren Susanne Thomsen sætter en dialog i gang ved at spørge ind til, hvad dilemmaet er i situationen. Eleven oplever, at det er svært at fortælle sin kollega, at hun ikke løfter korrekt, for hun er jo kun elev. Kollegaen er meget populær, og det gør det ikke lettere at komme med kritik af hendes arbejde.
Eleverne er selv med til at finde svarene
Nu går diskussionen i gang i klassen. For hvad kunne hun have gjort i situationen? Der bliver opstillet forskellige løsningsforslag: hun kunne jo tale med kollegaen om det eller eventuelt gå til en leder og fortælle om sin oplevelse. Susanne foreslår, at de laver et nyt rollespil, hvor eleven har en samtale med sin kollega om det, der er sket. Sammen finder eleverne frem til en måde, konflikten kan løses på.
“Når vi har en fælles refleksion i et fælles rum, hvor det, vi tænker, bliver sagt højt, gøres dilemmaerne mere konkrete. Min rolle er at sikre, at fokus bevares, så eleverne hele tiden har fokus på det konkrete dilemma, der diskuteres. Derfor spørger jeg også eleverne: “Hvad gør du i den her situation?” Vi oplever, at eleverne på denne her måde får konkrete ideer til, hvad de kan gøre fremover i deres praktikforløb,” fortæller Susanne.

Om Kvalitetspatruljen
Kvalitetspatruljen besøger alle landets erhvervsskoler i perioden 2010-2012 for at videreformidle viden og erfaringer samt inspirere skolerne til at dele viden på tværs. Målet er at skabe bedre erhvervsuddannelser.
Kvalitetspatruljen er oprettet som led i indsatsen for at styrke erhvervsuddannelsernes omdømme og er en del af Aftale om flerårsaftale for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012 mellem den tidligere regering, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre.
Kernen i Kvalitetspatruljen udgøres af fire medarbejdere i Ministeriet for Børn og Undervisning med hver deres uddannelses- og jobmæssige baggrund.