Teamsamarbejdet i Skolen

Forumteater om “Udfordringer og konflikter i teamsamarbejdet for medarbejderne på skolen.”

Kirkebakkeskolen i Vejle inviterede Teater Nu til at deltage i en pædagogisk udviklingsdag, for medarbejderne med forumteater, bygget over autentiske cases over temaet: “Udfordringer og konflikter i teamsamarbejdet for medarbejderne på skolen.”

Formål:  Gennem forumteater skabes refleksion, debat og dialog. Gennem den fælles reference som forumteater giver, skabes inspiration til hensigtsmæssige redskaber og værktøjer til at takle dilemmaer, problematikker og konflikter, som kan opstå i deltagernes hverdag og virke. Endvidere gives inspiration til deltagerne om brug af forumteatermetoderne i undervisningen.

Vi deltog med 3 skuespillere og 1 facilitator til at lede processen.

Til dette arrangement spillede vi 2 scener:

Scene 1): Hensynet til den enkelte – problemer på hjemmefronten.

Årgangsteamet for 3 årgang mødes for at diskutere hvordan det bedst løses at årgangen skal reduceres fra 3 til 2 klasser fra næste skoleår.

Konflikten opstår mellem underviserne, da en kollega er dybt berørt og ukoncentreret. Hun må forlade mødet 45 min. før tid, pga. en privat aftale. Det er ikke første gang det sker og usikkerheden og utilfredsheden breder sig blandt de tilstedeværende. De er splittede og reagere forskelligt – Hvordan takles dette?……….

Scene 2): Overholdelse af aftaler. Co-teaching.

Vi er i personalerummet – Frokostpause.

2 kollegaer Tove og Birgit mødes. Tove er blevet forstyrret af at en tredje kollega Per, som har holdt pause med sine elever i atriumgården, uden for normal frikvarter – Trods fælles aftaler om ikke at gøre dette. Per kommer glædestrålende ind og fortæller om hvordan han har haft en dejlig time med eleverne. Desuden skal han co-teache sammen med Tove!. Tove kan slet ikke klare det og må gå……..

Konflikten: Per bryder fælles regler. Hvornår tages dette op og hvordan? Hvordan bliver de to kollegaer i stand til co-teaching i Toves 5 klasse? Hvordan får man to forskellige personligheder til at arbejde sammen, ligeværdigt?