SOSU-Forum

Om Projektet

Projektets fokus er at skabe klasserum, hvor innovation er en naturlig og integreret del af elevernes hverdag.
Efteruddannelses forløb for undervisere på Sosu skoler – Tilegnelse af forummetoderne som didaktisk redskab i undervisningen.

Innovation og Sosu

Innovation indenfor Sosu-området er ikke på samme måde som på andre erhvervsuddannelser knyttet tæt til et produktionsfelt i erhvervslivet. Med dette projekt ønskes innovation indført i Sosu-klasserummet på en måde som har relevans for det arbejdsliv Sosu’erne skal kunne nytænke. Her bliver det særligt relevant at afprøve og udvikle forumteatermetoden, da metoden med sin demokratiske og dialogiske form for det første er fællesskabsdannende og engagerende og for det andet udgør en afvisning af de lette løsninger, samt en insisteren på et fokus på at begribe og lære at navigere i komplekse situationer og interaktioner. Forumteatermetoden udgør et kvalificeret bud på et didaktisk værktøj, der kan hjælpe underviseren på Sosu med at styre innovative processer i klasserummet og dermed træne Sosu-eleverne i at arbejde innovativt allerede i deres skoletid.

SOSU-Forum er udviklet og afviklet succesfuldt som efteruddannelses forløb for underviserne på Sosu skolerne i Ålborg, Skive, Thisted, Herning og Middelfart.

Et inspirerende efteruddannelsesforløb som fint kan tilrettelægges og bruges på andre uddannelser.
Se yderligere her: Artikel / katalog om forløb og erfaringer.

Kontakt Teater Nu for yderligere information.