Skuespillere i kommunikationstræning

Skrevet af: Jan Foss
Kilde:
Oprettet her: 26 marts 2007

Hvorfor bruge skuespillere i kommunikationstræning, hvor f.eks. rollespil indgår?

Deltagernes egne erfaringer bringes i spil, og det giver ham/hende mulighed for at træne netop det tema, som gør kommunikationen vanskelig. Gennem én-til-én scenarier trænes den svære samtale, den motiverende samtale og medarbejderudviklingssamtalen.
Skuespilleren agerer medarbejder, bruger, klient, borger eller patient og giver nøjagtig det modspil, der er behov for overfor kursisten, der vil opleve en meget virkelighedsnær situation. Ligeledes skabes et rum hvor deltagerne kan omsætte deres faglige viden til konkret handling. Der åbnes for en dybere erkendelse som giver grobund for forandring.
Undervejs fungere de øvrige kursusdeltagere som reflekterende team. På den måde bliver alle deltagere involveret. Der skabes en fælles referenceramme og dermed forståelse.

Som skuespillere er vi uddannet til at påtage os andre identiteter, og trænet i at aflæse/afkode modpartens reaktioner, kropssprog, pauser og tonefald. Ved at bruge skuespillere højnes kvaliteten i rollespillet, og derved opleves det mere troværdigt og autentisk.

Vi tror på at koblingen mellem skuespillerens værktøjer og konsulentens som assertion, girafsprog, stresshåntering og aktiv lytning giver et forøget og varigt udbytte for kursisten.