Marienlund – Et socialpsykiatrisk botilbud

Vi har nu gjort brug af Teater Nu 2 gange – på to temadage med 2½ års mellemrum.
Begge gange har det været en fornøjelse at se, opleve og samarbejde med jer. Fra alle sider har der været positiv respons og stor ros til jeres indsats – ikke mindst jeres måde at inddrage borgere og personale på! De hverdagssituationer I har spillet for os, har vakt genklang og givet inspiration til debat. Det at se sig selv udefra har givet a-ha oplevelser og dannet grobund for nye tanker, som vi har kunnet udviklet til konkrete tiltag, der kan arbejdes videre med i hverdagen.
Vi anbefaler jer gerne til andre!

Venlig hilsen
Trine Hestbæk
Musikterapeut.

Bjarne Nykjær Nielsen
Centerleder.