Kulturforståelse praksis

I vores globaliserede hverdag

møder vi naboer, kollegaer, medarbejdere, kunder, elever og medstuderende med forskellig kulturel baggrund. Disse møder er tit berigende og udviklende for alle, men al al for tit er kulturforskellene årsag til frustrationer, forvirring, misforståelser og ikke mindst konflikter. Vi trækker os væk fra hinanden. Det bliver hurtigt dem og os, som igen avler nye konflikter.

Mange af disse misforståelser og konflikter kunne undgås, hvis vi indgik i en åben respektfuld dialog med hinanden.

En spændende, berigende og engagerende dialog metode til at forstå hinandens følelser og adfærd og få en bevidsthed om det fællesmenneskelige på tværs af kulturer, er at konkretiserer dilemmaerne og konflikterne og bringe vores forskellige opfattelser og erfaringer i spil.

Vi bruger Forumteater som metode og deltager i korte som længere forløb med forestillinger, i workshops og temadage.

Et eksempel på et kort forløb

En aften i en beboerforening

  • Icebreaks og opvarmning til aftens tema.
  • Vi spiller små konflikter og dilemma spil fra deltagernes virkelighed.Forberedes og udvikles på baggrund af grundig research.
  • Spillene bliver bearbejdet i forum. Dvs. deltagernes forslag til andre løsninger på konflikterne prøves af.
  • Refleksion og afslutning.

Omstående er ét eksempel. Afhængig af de lokale behov og muligheder kan workshoppen udvides med teoretiske oplæg, øvelser, spil og dialog samt naturligt følges op over tid.

Resultatet

Deltagerne vil få:

  • Et kick off til en proces, der giver mod til det videre arbejde i boligforeningen.
  • At forskellige virkelighedsopfattelser bliver nærværende og at der findes mange mulige løsninger på et givent dilemma eller konflikt.
  • En berigende og glædesfuld oplevelse af at komme hinanden nærmere ved at dele oplevelser og følelser på tværs af kulturer.

Publikum i Vollsmose Kulturhus

Vi arbejder tæt sammen med Forumteatergruppen 5240 Act Now fra Vollsmose, klik for at læse mere.

Læs endvidere nærmere under Forummetoder

Demokrati, borgerinddragelse og integration er et eksempel på et tema, som optager os meget. Lige nu er vi i gang med at udvikle spil og en workshop om dette tema i samarbejde med et boligkvarter med meget blandet etnisk adkomst.

Læs kundeudtalelse fra AAB Kolding