Kropssprog

Foredrag og workshop med træning og øvelser i kropssprog

Bliv bedre til at formidle og kommunikerer og øg din gennemslagskraft! – Via praktisk træning, øvelser og feedback.

Få dit budskab ud som foredragsholder, underviser, samtalepartner, vejleder, sælger og menneske! – Til eksamen, jobsamtalen eller måske bare i den daglige kommunikation.

Bliv bedre til at forstå dig selv og andre – Hvad sker der i kommunikationen, i dialogen, i samtalen? – Er der en god energi? – Er I på bølgelængde?

Vi bliver bombarderet med information døgnet rundt. Vi kommunikerer konstant med os selv og omverden.

Hvis vi opfattede alt bevidst, ville vi blive tossede – så vi filtrerer det vi kan bruge. Det vi umiddelbart forstår opfattes bevidst, men langt det meste opfattes ubevidst. Det lagres i hjernen og kroppen, vi tolker og fortolker det ud fra hvem vi er, hvad vi har med i bagagen, vores kultur, opdragelse og tidligere oplevelser.

Så hvis vi ikke er lyttende og tilstede i nuet, så kan der opstå rigtig mange misforståelser, fejltolkninger og konflikter.

Hvad fortæller personen dig med ord og kropssproget?– hvad fortæller hænderne? – ansigtet? – øjnene? – kroppens stilling? – Lytte ind til følelserne bag ordene og hvad fortæller kroppen?
Er der overensstemmelse? – Kroppen lyver ikke. Er der sammenhæng mellem det der bliver sagt og måden det bliver sagt på?

Vores kropssprog er en stor del af vores personlighed. Ved at blive mere opmærksom på eget kropssprog, de signaler og energi vi udsender bevidst som ubevidst, bliver vi også bedre til at aflæse andres – og modsat. Ved at blive bevidste om og trænet i at aflæse andres kropssprog og følelser, bliver vi bedre til at se, lytte og forstå os selv.

KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION OG EN SNAK. FOREDRAGET OG WORKSHOPPEN TILPASSES EFTER JERES TIDSRAMME, BEHOV OG MÅL.