Kort beskrivelse af forumteater for Hjerneskadede og pårørende. – Til arrangører

Skrevet af: Jan Foss Teater Nu
Kilde:
Oprettet her: 20 april 2022

Kære Jer.

Vi skriver til jer for at gøre opmærksom på de forumteater scener, som Teater Nu har produceret og gennemført i samarbejde med Hjerneskadeforeningen i Vordingborg.

Forumteater er fælles kommunikation og dialog om det, der er svært at forstå i vores relationer. Aktuelt mellem hjerneskadede og pårørende. Det kunne oplagt have jeres interesse som et arrangement, der er samlende og udviklende for hjerneskade-foreningens medlemmer lokalt.

Måske har I set omtalen af arrangementerne i Hjerneskadeforeningens medlemsblad “Hjerneskadet” nr. 4 Dec. 2021. Beskrevet af Inge Munkebo Vinter. Lokalformand for Hjerneskadeforeningen Vordingborg.

Det har fra begyndelsen været vigtigt for Hjerneskadeforeningen i Vordingborg, at forumspillene henvender sig til og spilles for både hjerneskaderamte og pårørende. Det har vist sig at være meget givende og frugtbart for alle parter.(se kommentarer fra deltagere)

Det første spil blev udviklet til Vordingborg lokalafdelings temadag om “Tabu og fordomme om hjerneskadede og handicappede”. Her møder vi den afasi-ramte kvinde Birthe og hendes pårørende bror og svigerinde i den svære kommunikation, der opstår, når relationer og traditioner er forandrede efter en hjerneskade. Fordi det er forumteater, bliver publikum inddraget i samtalen om: Hvordan kan vi hjælpe dem?

Samarbejdet med Vordingborg Hjerneskadeforening udviklede sig til yderligere to aftener med temaet: “Udfordringer og konflikter i parforhold/forhold, som er ramt af hjerneskade”. Titlerne og scenerne er udviklet på baggrund af research og cases fra hjerneskadeforeningen Vordingborg.

– Den korte lunte – om skæld ud og hjernetræthed
– Når bitterheden sårer – om udbrændthed og motivation
– Enerverende omsorg – om skemalægning bla.
– Når skamfuldheden råder – og humoren og ordene driller

Disse spil tilbydes og afvikles parvis: 2 titler pr arrangement med en varighed af 90 min.

Forumteater
Forumteater er en teaterform, der er målrettet dialog med publikum om et forhold, der vedrører og udfordrer dem. De er ofte lavet på opfordring. I nærværende tilfælde med det behov, at dilemmaerne retter sig mod både den hjerneskadede og den/de pårørende, og derfor afvikles og bearbejdes i nærvær af både ramte og pårørende.
Vi dramatiserer scener på baggrund af grundig research fra det virkelig liv. I disse scener spejler og genkender tilskuerne de viste udfordringer, som er anonymiseret. Vi stopper scenerne og går i dialog med tilskuerne om, hvad scenerne handler om, og hvad der kunne være anderledes, hvis karaktererne sagde eller gjorde noget andet. Forslagene improviserer og viser vi på scenen og nye ideer opstår. Vi leder ikke efter én løsning, men vi søger mulige handlingsforslag til videre inspiration, dialog og refleksion.

Kommentarer fra tilskuere og arrangører:

“Rigtig mange tak for sidst. Det var så godt og jeg hørte også kun rosende ord fra deltagerne bagefter.”
Marie Klintorp. Landsformand Hjerneskadeforeningen og Lokalformand i Dansk Handicaporganisation, Helsingør.

“Først nu, efter at have oplevet en aften med Teater Nu, har jeg forstået hvad hjernetræthed egentligt er og betyder for den hjerneskadede. Jeg kunne også virkelig genkende det at være pårørende til en hjerneskadet.”
Poul. Pårørende – Vordingborg.

“Det har gjort en stor forskel at deltage i Forumteater.Det har virkelig givet mig en indsigt, som jeg ikke fik i kommunens pårørendegruppe, hvor alt var så negativt. Sten og jeg vil anbefale, at forumteater indføres til pårørende og ramte på eksempelvis Vejlefjord og i alle landets kommuner.”
Else. Pårørende – Vordingborg.

Teater Nu ønsker at dele disse oplevelser med jer, da vi oplever, at vi har udviklet og afviklet disse temaarrangementer med forumteater om hjerneskade med meget stor succes. Det vil vi gerne brede ud til en endnu større kreds af hjerneskaderamte og pårørende i Danmark.

Kontakt os venligst for mere information og dialog om ovenstående og mulighederne for at få besøg af os til et arrangement i jeres lokalafdeling eller/og kommune.