Konfliktkommunikation

En temadag om håndtering af konflikter. Træn kommunikationen med forumteater og én-til-én træning.

I dag er borgere i mødet med det offentlige betydeligt mindre autoritetstro end tidligere. Flere og flere offentligt ansatte oplever at få sat spørgsmålstegn ved deres konkrete indsats – og de bliver oftere direkte kritiseret eller endnu værre nedgjort. Borgerne er mindre tålmodige. De ønsker høj tilgængelighed, individuel service og svar på alle spørgsmål ’her og nu’.

At blive kritiseret, nedgjort, truet, råbt ad, skubbet til eller forurettet på andre måder, er ikke blot en stor faglig udfordring. Det er især en personlig udfordring. Vi har alle stærke og svage sider i vores kommunikation med forskellige ’typer’ – og vi kan alle blive bedre til at håndtere den besværlige kommunikation.

På temadagen arbejder vi med

Hvordan anerkender jeg modpartens argument uden at anerkende handlingen?
Hvordan nedtrapper jeg ved at ’gå med’ borgeren uden at give ret?
Hvad kan jeg gøre for ikke at lade mig ’rive med’?
Hvordan bruger jeg mine kollegaer?
Hvordan forebygger jeg konflikter?
Hvordan erkender jeg, at jeg ikke kan gøre alle tilfredse med alting altid?

 

Temadagen er overordnet lagt an på træning

Deltagerne samtaletræner på skift med en borger ageret af en skuespiller. Samtalernes emner tager afsæt i konkrete og genkendelige eksempler fra jeres hverdag, så kollegaer inspireres til at hjælpe og støtte hinanden med refleksion.

Dagen indledes kort med redskaber, eksempler og ’opvarmning’. Herefter samtaler deltagerne på skift med en borger (skuespiller) – mens vi i fællesskab reflekterer og justerer. Dagen afrundes med opsamling og idéer til at arbejde videre med.

Vi tager altid udgangspunkt i jeres specifikke behov og vægter således, at der på forhånd har været en indgående dialog om ønsker og løsninger.

 

Temadagen kan udvides til f.eks. 2 dage

Her vil indholdet på førstedagen være uddybende teori, redskaber og dialog om konfliktforståelse og konfliktkommunikation – altid med udgangspunkt i jeres egne eksempler. Dag to vil primært være udvidet én-til-én træning med en – eller eventuelt flere skuespillere.

Læs mere om én-til-én kommunikationstræning og konflikthåndtering under Konflikthåndtering og Kommunikationstræning