Konflikthåndtering

Kursus: Konflikthåndtering i praksis med øvelser og træning
– ved hjælp af Forumteater og én-til-én træning/svære samtale

Konflikter er et menneskeligt grund- og livsvilkår.

De opstår alle steder, hvor mennesker mødes og lever sammen både i familien, på arbejdspladserne, i boligkvarterer, uddannelsesinstitutioner og skoler.

Vi har forskellige værdier, holdninger, mål og måder at kommunikere det ud på. Det kan let føre til frustrationer og misforståelser, hvis vi ikke kan eller vil forstå hinanden.
Konflikter indeholder en enorm kraft og energi, som let kan føre til vold, forarmelse og isolation eller hvis kraften bliver brugt rigtigt til udvikling og vækst.

Derfor er det så vigtigt hvordan vi møder og håndtere konflikter, hvordan vi kommunikere og prøver at forstå hinanden – At træne vores konfliktkompetencer.

Ved brug af de interaktive metoder som Forummetoder og Den svære samtale/1 : 1 træning kan vi genskabe, konkretisere og udforske konflikterne. Forstå hvad der optrapper/nedtrapper en konflikt og se dilemmaerne i et nyt perspektiv. Vi kan opleve hvordan flere handlingsforslag kan udvikle sig forskelligt og at der kan være mange muligheder til at håndtere en konflikt.

 

Konflikthåndtering workshop

Workshoppen med konflikthåndtering tilbydes alle aldre og tilrettelægges efter alder, tema, udgangspunkt og tidsramme.

Et eksempel på et konflikthåndteringsforløb med øvelser og træning:

Workshoppen veksler mellem:

  • Teoretiske oplæg
  • Øvelser på gulvet
  • Historiefortælling
  • Forumspil over deltagernes egne cases – Træning i konflikthåndtering.
  • Erfaringsudveksling, refleksion og dialog

Resultat af øvelserne og træningen:
Deltagerne forlader workshoppen med værktøjer til ny indsigt og fornyet energi, kreativitet, glæde og mod på efterfølgende at møde og forandre sin egen virkelighed. Konkret vil deltagerne opleve en øget selvindsigt og bevidsthed om egne kommunikationsmønstre, ressourcer og udviklingsmuligheder i forhold til konflikthåndtering.

Eksempel på temadag(e) om Konfliktkommunikation.

Læs kundeudtalelse fra IBC Aabenraa og CVU Lillebælt

 

“Et problem kan ikke beskrives eller løses med den tænkning, der har skabt det.”

Albert Einstein.