Kommunikationstræning

1 : 1 kommunikationstræning med træning i Den svære samtale – Den vanskelige samtale – Den nødvendige samtale

Teater Nu tilbyder samtale- og kommunikationsudvikling og træning med professionelle skuespillere, der er specialuddannede i kommunikationstræning.

Vi kender alle situationen, hvor vi tænker tilbage på en samtale eller et møde vi har haft. Situationen endte på en utilfredsstillende måde, enten ved at fastfryse eller forplumre en relation eller måske direkte i konflikt. Vi frygter den næste gang, vi står i en tilsvarende situation og ønsker tit vi var bedre forberedt eller vi kunne genskabe samtalen og få sagt tingene på den rigtige måde.

Det kan der heldigvis gøres noget ved.

Vi kan genskabe de vanskelige og konfliktfyldte situationer endnu engang og træne en forbedret kommunikation på alle niveauer.

Gennem én-til-én scenarier bringer vi deltagernes egne erfaringer i spil. Det giver deltageren mulighed for at træne netop det tema, som gør kommunikationen vanskelig. Der er måske vanskelige følelser i spil, og angsten for at gøre noget forkert kan komme til at overskygge den gode dialog.

Er du en professionel samtalepartner? Er du f.eks. leder, tillidsmand, betjent, lærer, pædagog, behandler eller rådgiver, så kan du her træne målrettet og ukompliceret inden det går løs i den virkelige verden. Og det er naturligvis dig og din virksomhed eller institution, der bestemmer emnerne.

Vi kan indgå i kommunikationstræning alle steder hvor mennesker mødes. Vi har bl.a. trænet:

 • Ledere og mellemledere
 • Tillidsfolk
 • Arbejdsmiljø-og sikkerhedsfolk
 • Sundhedspersonale og behandlere
 • Frivillige i socialt arbejde
 • Rådgivere og vejledere
 • Jurister
 • Lærere
 • Pædagoger
 • Parkeringspersonale/vagter
 • Socialrådgivere
 • Frontpersonale
 • Håndværkere
 • Fængselspersonale
 • Præster

Spørgsmålet er, hvad der gør en samtale vanskelig:

 • et tabubelagt område
 • uklare mål
 • nervøsitet ved at sige sandheden
 • statusforskelle
 • besværlige kunder
 • triste pårørende
 • usikker identitet i forhold til den arbejdsmæssige rolle og funktion

Dette er blot nogle af mulighederne for, hvorfor en samtale kan blive vanskelig.

Sådan arbejder vi

I vores arbejdsform kan skuespilleren agere medarbejder, kunde, bruger, klient, borger eller patient. Det giver et præcist modspil, og deltageren vil opleve en meget virkelighedsnær situation.

Vi er uddannede til at påtage os andre identiteter. Vi er trænet i at aflæse modpartens reaktioner, kropssprog, pauser og tonefald. Ved at bruge skuespillere, får I en højere kvalitet i udviklingen af kommunikationen, blandt andet fordi deltagerne oplever træningen mere troværdig og autentisk.

Formålet er at skabe et tillidsfuldt rum, hvor det er tilladt at stille spørgsmål; hvor det er legalt at tage fejl; hvor man har mulighed for at prøve på ny og hvor vi sætter en læring i gang. På den måde får vi stimuleret netværksarbejdet, og vi får snakket om metoder ud fra konkret oplevede cases og situationer. Det skaber en fælles reference, som det fortsatte arbejde kan bygge på.

Vi tager altid udgangspunkt i virksomhedens eller deltagerens behov. Derfor er dialog, research og planlægning på forhånd, vigtige elementer i vores arbejde og forberedelse af et kursus om den svære samtale.

Kommunikationstræning

Kommunikationstræning med brug af professionelle skuespillere kan foregå på følgende måde:

 • Deltageren foreslår et tema for samtalen og hvor vanskeligheden gemmer sig
 • Skuespilleren får de relevante informationer og briefes
 • Kollegaer til deltageren danner et reflekterende team, der hjælper med positive forslag
 • Vi gentager samtalen eller rollespillet og vi forsøger at afprøve forslagene, hvor deltageren bliver trænet i andre og bedre måder at reagere på
 • En fra det reflekterende team kan overtage deltagrens plads og selv prøve sine forslag
 • Ved hver afslutning giver både skuespilleren og det reflekterende team feedback
 • Rollespillet bliver ledet og kommenteret af en processtyrer, der typisk kan være erhvervskonsulent eller psykolog.
 • Processtyreren er forbindelsesledet mellem rollespillet, dvs. deltageren og skuespilleren og det reflekterende team. Han sørger også for den afsluttende feedback, opsamling og evaluering.

Kommunikationstræning med rollespillet er en stor styrke, der ligger i et missing link mellem viden om den rigtige spørgeteknik og hvordan mennesker reagerer i virkeligheden. Det er ikke altid “lige efter bogen”.

Deltageren har mulighed for at træne og håndtere de uventede reaktioner, følelsesudbrud eller den vedvarende tavshed. Træningen aktiverer den faglige viden og ballast i et nærvær og en tilstedeværelse, hvor vi nødvendigvis også improviserer. Lige som i virkeligheden.

Processtyrere

Kursus arrangøren kan selv stille med processtyrer, efter nærmere aftale med Teater Nu.
Vi samarbejde også med en række konsulenter, som kan påtage sig denne opgave.

Læs eksempel på temadag om Konfliktkommunikation

Se flere udtalelser fra workshops deltagere, under “Hvad vores kunder siger….”

Læs presseomtale fra Århus Stiftstiende: Aarhus Stiftstidende