Kommunikationens natur

Ordet kommunikation kommer af det latinske ord communicare med betydningen at være fælles om – at gøre noget fælles. Det er netop det vi siger og gør, der har evnen til at binde os sammen på både godt og ondt.

Når kommunikationen lykkes

Vi kommunikerer hele tiden – bevidst som ubevidst. Vi taler med ord og vores krop. Vi deler tanker og følelser. Vi har en god samtale og en god kommunikation. Vi er ikke nødvendigvis enige, men vi respekterer hinanden. Vi lytter og ser den anden, og vi er tilstede. Vi er på bølgelængde, det svinger og vi sender og modtager på samme frekvens.

God kommunikation og gode relationer er afgørende for, hvordan vi har det. For god kommunikation, gode relationer, arbejdsglæde og godt selvværd skaber igen gode relationer og resultater for den enkelte, for kollegaerne og for arbejdspladsen. Resultater og trivsel hænger sammen.

… og når den ikke gør

Andre gange går det knap så godt. Vi lytter ikke. Vi er ikke tilstede. Vi har fordomme om hinanden og reagerer måske på det, vi tror den anden vil sige og ikke det, som den anden reelt siger.

Vi lægger ekstra tolkningslag på, ud fra hvad vi har med i bagagen – vores opdragelse, tidligere oplevelser, fordomme og endda vores kultur. Vores tanker og følelser påvirker vores handlinger og kropssprog og omvendt. Vi har måske antennerne ekstra meget ude for, om der er en mærkelig sammenhæng mellem det der siges og måden, det bliver sagt på?

Vi føler os måske angrebet eller ikke gode nok og forsvarer os med modangreb. Eller vi forventer ligefrem at andre læser vore tanker.

Det giver støj i kommunikationen og ringe arbejdsglæde og samvær.

Skærpet bevidsthed

Ved at blive bevidste om, hvorfor og hvordan vi reagerer, og hvordan det påvirker andre, kan vi ændre vores egne tanker, følelser, handlinger og kropssprog og dermed igen påvirke andre til at ændre deres, så vores gensidige forståelse får fastere grund under fødderne.

Uanset hvilket forløb du kommer til at opleve med Teater Nu, er det altid den skærpede opmærksomhed på samt bevidsthed og erkendelse om kommunikationen, som er det helt overordnede sigte.