Kirkebakkeskolen i Vejle

Kirkebakkeskolen i Vejle inviterede Teater Nu til at deltage i en pædagogisk udviklingsdag, for medarbejderne med forumteater, bygget over autentiske cases over temaet: “Udfordringer og konflikter i teamsamarbejdet for medarbejderne skolen.”

Uddrag af de efterfølgende mange udtalelser fra deltagere: “Godt med inddragelse og forskellige synspunkter.” – ” Super godt fællessparring med alle kollegaer.” – “Hvordan kan vi ændre på tingene, skrue på og ændre?.” – “At få spejlet sig selv.” – “Skuespil – god energi.” – “At få inspiration til arbejde videre med forumteater også med eleverne”……..

Initiativtager/arrangør afdelingsleder på Kirkebakkeskolen, Sine Bjerre Martinussen udtaler:

“Som I kan se er det yderst positive kommentarer, der bestyrker vores oplevelse af at langt de fleste tog forumteatermetoderne til sig og kan også se en mulighed for anvende den med eleverne på sigt.”

“Endnu engang tusind tak for jeres bidrag – I gjorde det super godt og det var inspirerende.”

Reference: Sine Bjerre Martinussen. Afdelingsleder – Kirkebakkeskolen / Vejle

Tlf.: 76813929 – Mobil: 20557215 Mail: SIBMA@vejle.dk