International Business College.

Vi er en flok hg-lærere på IBC, der holdt pædagogiske dage på Rødding Højskole og valgte at kontakte “Teater Nu” for at prøve af den vej, at tackle nogle af de konflikter, vi oplever med vore elever i hverdagen. Det kom vi bestemt ikke til at fortryde! – Det var en anderledes, nyskabende måde at forholde sig til disse konflikter på. Vi startede ud med samarbejdsøvelser i hele gruppen (16 mennesker), for derefter at lave samarbejdsøvelser 2 og 2 – det viste sig at være både underholdende, givende og morsomt. Derefter gik vi over til konfliktløsning, hvor vi fandt nogle konflikter fra hverdagen, som vi i små grupper gik ind og lavede rollespil omkring. Det var tankevækkende og anderledes at gøre det på den måde – og det kræver ikke at man går rundt med en skuespiller i maven. I stedet for at snakke om disse konflikter, fik vi dem visualiseret og samtidig en masse gode input og løsningsforslag fra vore kolleger – så der var hjælp til selvhjælp. Dette kunne dog ikke have ladet sig gøre uden “Teater Nu`s” drive og igangsætning – så det kan vi varmt anbefale.

Med venlig hilsen.
Hg – lærerne
IBC – International Business College
Aabenraa