Hjerneskadeforeningen Vordingborg

Marie Luise, hjerneskade ramt:
“Siden 2014, hvor jeg blev ramt af hjerneskade, har jeg forsøgt at forklare min søn hvor svært jeg har det. Han deltog sammen med mig, i forumteater forløbet med Teater Nu. DET GJORDE EN KÆMPE FORSKEL og nu behøver jeg ikke at forklare mere. Forumteatret gjorde det for mig. Tusind tak til Teater Nu.”

Poul, pårørende til Inge:
“Jeg har tidligere deltaget i 2 pårørende forløb over 8 mødegange i kommunen, uden at opnå forståelse. Jeg deltog i forumteater over 2 gange her i foreningen. Det gav mig den forståelse og indsigt, jeg har brug for og som jeg i 7 år har manglet. Tak til Teater Nu.”

Else, pårørende til Sten:
“Det har gjort en stor forskel at deltage i Forumteater.Det har virkelig givet mig en indsigt, som jeg ikke fik i kommunens pårørendegruppe, hvor alt var så negativt. Sten og jeg vil anbefale, at forumteater indføres til pårørende og ramte på eksempelvis Vejlefjord og i alle landets kommuner.”

Marie Klintorp. Landsformand Hjerneskadeforeningen:
” Rigtig mange tak for sidst. Det var så godt og jeg hørte kun rosende ord fra deltagerne bagefter”

Teater Nu beskriver arrangementet:
Forumteater er fælles kommunikation og dialog om det, der er svært at forstå i vores relationer. Aktuelt mellem hjerneskadede og pårørende. Det kunne oplagt have jeres interesse som et arrangement, der er samlende og udviklende for hjerneskade-foreningens medlemmer lokalt.

Det har fra begyndelsen været vigtigt for Hjerneskadeforeningen i Vordingborg, at forumspillene henvender sig til og spilles for både hjerneskaderamte og pårørende. Det har vist sig at være meget givende og frugtbart for alle parter.(se kommentarer fra deltagere)

Det første spil blev udviklet til Vordingborg lokalafdelings temadag om “Tabu og fordomme om hjerneskadede og handicappede”. Her møder vi den afasi-ramte kvinde Birthe og hendes pårørende bror og svigerinde i den svære kommunikation, der opstår, når relationer og traditioner er forandrede efter en hjerneskade. Fordi det er forumteater, bliver publikum inddraget i samtalen om: Hvordan kan vi hjælpe dem?

Samarbejdet med Vordingborg Hjerneskadeforening udviklede sig til yderligere to aftener med temaet: “Udfordringer og konflikter i parforhold/forhold, som er ramt af hjerneskade”. Titlerne og scenerne er udviklet på baggrund af research og cases fra hjerneskadeforeningen Vordingborg.

– Den korte lunte – om skæld ud og hjernetræthed
– Når bitterheden sårer – om udbrændthed og motivation
– Enerverende omsorg – om skemalægning bla.
– Når skamfuldheden råder – og humoren og ordene driller

Disse spil tilbydes og afvikles parvis: 2 titler pr arrangement med en varighed af 90 min.