Hjerneskadede

Artikel i Hjerneskadeforeningens medlemsblad “Hjerneskadet” Dec. 2021.
Tekst: Inge Munkebo Vinther – Hjerneskadeforeningen Vordingborg.

FORUMTEATER I VORDINGBORG
I efteråret 2021 har en gruppe medlemmer i Hjerneskadeforeningen Vordingborg deltaget i et forumteater forløb over to aftener.

Forumteater metoden egner sig fortrinligt til at belyse de svære situationer og dilemmaer, som ofte opstår mellem hjerneskaderamte og nære pårørende. Ved metoden opnår parterne gensidig forståelse, så de sammen kan finde nye måder at leve sammen på, så de alle trives. Metoden er tidligere brugt i pårørendegrupper på Center for Hjerneskade i København. Derfor kontaktede vi direktør Frank Humle for at få hans udtalelse om fordelene ved metoden. Frank Humle fortalte, at han synes Forumteater er den mest inspirerende og illustrative metode, han endnu har oplevet, når vanskelige problemstillinger skal vendes i pårørendegrupper. Efter denne udtalelse indbød vi til Forumteater for hjerneskaderamte og nære pårørende.
Det har fra begyndelsen været vigtigt for Hjerneskadeforeningen i Vordingborg, at forumteatret henvender sig til og spilles for både hjerneskaderamte og pårørende. Det har vist sig at være meget givende og frugtbart for alle parter. (Se udtalelserne fra deltagerne)

Forumteater i Vordingborg blev til i samarbejde med Jan Foss og Teater Nu i Odense.

Forumteatret blev afviklet med to titler pr. arrangement af 90 minutters varighed. De temaer og situationer, vi arbejdede med var følgende:

– Den korte lunte – om skældud og hjernetræthed
Annelise er blevet hjerneskadet efter et stoke. Hendes mand Bjarne er nærmeste pårørende. De holder fast i en tradition om at købe stort ind om lørdagen. De har netop været i supermarkedet og kommet hjem……

– Når bitterheden sårer – om udbrændthed og motivation
Erik er blevet ramt af hjerneskade. Hans hustru Frida er uvant med økonomi. Vi besøger ægteparret i stuen i deres hjem…..

– Enerverende omsorg – om skemalægning bla.
Charles er ramt. Hustruen Dorte kommer hjem fra arbejde og Charles har lavet aftensmad….

– Når skamfuldheden råder – og humoren og ordene driller
Gerda er ramt af hjerneskade. Henry hendes mand, sidder over avisen og Gerda over krydsordet i sit dameblad…..

Forløbet var en succes og deltagerne gav mange positive reaktioner efter endt forløb.
Jeg ved ikke hvorvidt metoden kan hindre skilsmisser, men det er ihvertfald muligt, at den kan være med til at øge den gensidige forståelse mellem parterne. Det kan muligvis føre til, at et par finder en måde at leve på, som begge kan trives med. Vi vil gerne brede metoden ud til en større kreds af hjerneskaderamte og pårørende i foreningen og vil derfor anbefale andre lokalafdelinger at tilbyde et forløb.

Artikel i Hjerneskadeforeningens medlemsblad “Hjerneskadet” Dec. 2021.
Tekst: Inge Munkebo Vinther – Hjerneskadeforeningen Vordingborg.

Deltagere i arrangementerne udtaler:

Marie Luise, hjerneskaderamt:
Siden 2014, hvor jeg blev ramt af hjerneskade, har jeg forsøgt at forklare min søn hvor svært jeg har det. Han deltog sammen med mig, i forumteater forløbet med Teater Nu. DET GJORDE EN KÆMPE FORSKEL og nu behøver jeg ikke at forklare mere. Forumteatret gjorde det for mig. Tusind tak til Teater Nu.

Poul, pårørende til Inge:
Jeg har tidligere deltaget i 2 pårørende forløb over 8 mødegange i kommunen, uden at opnå forståelse. Jeg deltog i forumteater over 2 gange her i foreningen. Det gav mig den forståelse og indsigt, jeg har brug for og som jeg i 7 år har manglet. Tak til Teater Nu.

Else, pårørende til Sten:
Det har gjort en stor forskel at deltage i Forumteater.Det har virkelig givet mig en indsigt, som jeg ikke fik i kommunens pårørendegruppe, hvor alt var så negativt. Sten og jeg vil anbefale, at forumteater indføres til pårørende og ramte på eksempelvis Vejlefjord og i alle landets kommuner.

Marie Klintorp. Landsformand Hjerneskadeforeningen:
Rigtig mange tak for sidst. Det var så godt og jeg hørte kun rosende ord fra deltagerne bagefter