Forumteater

Forumteater er et meget spændende interaktivt værktøj i kommunikation og udvikling, som involverer deltagerens eget liv og erfaring.

Forumteater egner sig fortrinligt til konflikthåndtering, til at belyse og gøre svære situationer og dilemmaer konkrete og til at skabe rum for fælles refleksion og nye handlemuligheder.

“Handlingen at forandre er forandrende” (Augusto Boal)

Forumteatermetoderne kan overordnet deles op i 3 former: Forumteater, Forumspil og Play Back.

Forumteater – Vi kommer med en fast forestilling eller en færdig scene, som er lavet på forhånd af os, omhandlende de problematikker I står i generelt. Derefter bearbejdes problematikkerne i fællesskab i forum.

Forumspil – Her involveres deltagerne selv i konstruktion af små spil og som skuespillere, under vejledning af os. Derefter bearbejdes det viste i forum.

Play Back – Vi kommer med et hold skuespillere og en spilleleder. Situationerne som de i den aktuelle situation, bliver formuleret af deltagerne, improviserer vi på stedet. Undervejs bliver skuespillerne instrueret af deltagerne og spillet bliver rettet til, så det fremstår så realistisk og autentisk som muligt. Derefter bearbejdes de viste problematikker og dilemmaer i forum.

Publikum diskuterer hvad de har set i forumteater scenen.

Skuespillerne spiller udfordringerne i skole-hjem samtalen.
Forumteater på Vordingborg lærerseminarium.

Med forumteatermetoderne kan vi konkretisere og udforske problematiske situationer og dilemmaer. Vi kan visualisere visionerne og afdække relationerne mellem f.eks. ledelse og medarbejdere eller medarbejdere imellem på alle niveauer i organisationen, mellem medarbejdere og borgerne/brugerne, mellem studerene/elever osv. Nye ideer og indfaldsvinkler til dagligdagens situationer opstår.

Forumteatermetoderne er en meget engagerende og dynamisk metode som giver deltagerne maksimal indflydelse på indholdet og en god mulighed for at prøve det af, som i hverdagen er vanskeligt eller giver anledning til svære overvejelser.

Forumteatermetoderne kan få den tavse viden, som er indlejret i hverdagens forskellige praktikker frem i lyset. Denne viden er ofte ikke særligt bevidst, men bare noget man gør, fordi sådan har man gjort længe, og det fungerer.

Teatret kan skabe nærvær og distance på samme tid. Distancen ligger i, at det er fiktion. Det ligner hverdagen, men er det ikke. Nærværet ligger i at publikum kan genkende sig selv og hinanden. De kan grine og reflektere og skabe en fælles reference – en grobund for en frugtbar dialog. Med forumteatermetodernes fokus på følelsesmæssige aspekter bliver der plads til det personlige perspektiv uden at blive privat.

Baggrund

Forumteaterformen blev udviklet af brasilianeren Augusto Boal og Arena Teatret i San Paolo, som han var leder af fra 1956 – 71. I 71 måtte han flygte til Europa på grund af sit politiske engagement, hvori forumteateret spillede en markant rolle. Siden har formen bredt sig til resten af verden og udviklet sig i mange former og udtryk.

Erhvervslivet, skoler, foreninger, teatre, organisationer og mange flere har taget metoderne til sig som et stærkt og spændende værktøj i kommunikation og udvikling.

Fundamentet

I sin grundform går forumteatermetoden ud på, at man laver et lille spil over et aktuelt problem eller dilemma, som vises i en let genkendelig situation.

Spillet skal vise uløste dilemmaer og rejse spørgsmål – ikke give svar og løsninger. Der er ingen facitliste, men mange muligheder.

Spillet vises for et relevant publikum. Gruppen som spiller beder derefter publikum om hjælp.
En spilleleder guider publikum og spillere igennem debatten, som nu foregår i spillet.
Skuespillerne spiller de løsningforslag, som deltagerne foreslår afprøvet. Deltagerne følger de enkelte idéer og supplere med evt. nye forslag. Deltagerne kan også selv gå på scenen og prøve deres idéer af sammen med/på skuespillerne.


Eksempel på et forløb, klik på nedstående:
Gartnernes fagforening

Se kundeudtalelse:
Marienlund – Et Socialpsykiatrisk botilbud

Se Kundeudtalelse og beskrivelse af arrangement med forumteater over temaet “Den svære og konfliktfyldte skole-hjem samtale”

Kort beskrivelse af forumteater for hjerneskadede og pårørende

 

Augusto Boal 1931 – 2009