Forumteater i Vordingborg: Artikel i Medlemsbladet “Hjerneskadet” Nr. 4 2021

Skrevet af: Inge Munkebo Vinther
Kilde: Hjerneskadeforeningens medlemsblad Nr. 4 Dec. 2021
Oprettet her: 23 januar 2022