Forumspil

Forumspil er som Forumteater, et meget spændende interaktivt værktøj i kommunikation og udvikling, som involverer deltagerens eget liv og erfaring.

Forumspil – Her involveres deltagerne selv i konstruktion af små spil og som skuespillere, under vejledning af os. Forumspillene laves ud fra situationer, formuleret af deltagerne, som det er svære at håndtere. Situationer og dilemmaer fra hverdagen på arbejdspladsen, på studiet eller i skolen. De omsættes til små rollespil som vises for de øvrige deltagere. Herefter bearbejdes det i forum.

Forumspil egner sig til konflikthåndtering og til at belyse og gøre problematiske situationer og dilemmaer konkrete – skaber rum for fælles refleksion og frugtbar dialog.

Pædagogisk dag/Temadag med forumspil

Forumspil egner sig fortrinligt som didaktisk metode.

På en pædagogisk dag/temadag, rettet mod undervisere på uddannelsesinstitutioner og skoler, giver vi inspiration og redskaber til hvordan Forumspil kan bruges som pædagogisk metode – En praksis orienteret metode til at gøre teoretiske emner og dilemmaer konkrete, til erfaringsdeling og evaluering. En metode der ligger vægt på krop og handling i stedet for stærke sproglige kompetencer.

Dagen vil bestå af:

  • Øvelser og lege til opvarmning af krop og sind. Øvelser som aktiverer deltagerne til at gå ind i spillet.
  • Refleksionsøvelser og vurderingsøvelser, som skærper deltagernes lyst til at sætte ord på måske uformulerede tanker og meninger, værdiafklarende spørgsmål som giver et fælles afsæt til at arbejde med dagens tema.
  • Forumspil. Vi vil arbejde med hvordan vi styre hele processen fra start til slut. Hvordan styre vi forløbet med spillet og hvordan vi samler op til sidst.
    Deltagerne vil tilegne sig en didaktisk metode og værktøjer – lige til at tage med hjem og bruge i sin egen undervisning.
  • Desuden vil vi supplere med oplæg om Forumteatermetoderne og teorierne bag.

 

 

Forumteatermetoderne

Med forumteatermetoderne kan vi konkretisere og udforske problematiske situationer og dilemmaer. Vi kan visualisere visionerne og afdække relationerne mellem f.eks. på arbejdspladsen mellem ledelse og medarbejdere eller medarbejdere imellem på alle niveauer, mellem medarbejdere og borgerne/brugerne, mellem studerene/elever osv. Nye ideer og indfaldsvinkler til dagligdagens situationer opstår.

Forumteatermetoderne er en meget engagerende og dynamisk metode som giver deltagerne maksimal indflydelse på indholdet og en god mulighed for at prøve det af, som i hverdagen er vanskeligt eller giver anledning til svære overvejelser.

Forumteatermetoderne kan få den tavse viden, som er indlejret i hverdagens forskellige praktikker frem i lyset. Denne viden er ofte ikke særligt bevidst, men bare noget man gør, fordi sådan har man gjort længe, og det fungerer.

Teatret kan skabe nærvær og distance på samme tid. Distancen ligger i, at det er fiktion. Det ligner hverdagen, men er det ikke. Nærværet ligger i at publikum kan genkende sig selv og hinanden. De kan grine og reflektere og skabe en fælles reference – en grobund for en frugtbar dialog. Med forummetodernes fokus på følelsesmæssige aspekter bliver der plads til det personlige perspektiv uden at blive privat.


Se her: SOSU-Forum Et projekt, hvor vi udvikler nye undervisningsformer med brug af Forumteatermetoderne.

Et konkret eksempel på en dag med Forumspil: Socialpsykiatrisk bosted ORION

Læs mere under Forumteater.