Forældresamarbejdet

Forumteater om “Udfordringer og konflikter i forældresamarbejdet i skolen.”

Professionshøjskolen Absalon / Vordingborg Læreruddannelse inviterede Teater Nu til at deltage i et alumnearrangement med forumteater, bygget over autentiske cases med temaet:

“Udfordringer og konflikter i forældresamarbejdet og den kommunikation, som kan udspille sig i sådanne situationer.”

Læreruddannelsen skriver i invitationen til de studerende:

“De svære samtaler i det gode forældresamarbejde”:

“En gang imellem kan kommunikationen med forældre være svær. Man misforstår hinanden og samarbejdet om børnenes hverdag kan gå i hårdknude.
Vi har inviteret Teater Nu til at komme og iscenesætte velkendte og udfordrende situationer fra forældresamarbejdet. Skuespillerne vil med input fra salen, gennemspille situationer hvor kommunikationen og samarbejdet med forældrene går i hårdknude. På den baggrund vil vi undersøge hvordan situationerne kunne have udspillet sig anderledes. Kunne man have sagt noget andet? Brugt sit kropssprog anderledes? Eller markeret sine grænser tydeligere?
Du vil gå hjem fra arrangementet med konkrete kommunikationsværktøjer til at håndtere svære samtaler med en mere konstruktiv dialog.”

Gennem forumteater skabes således refleksion, debat og dialog. Gennem den fælles reference som forumteater giver, skabes inspiration til hensigtsmæssige redskaber og værktøjer til at takle dilemmaer, problematikker og konflikter, som kan opstå i deltagernes hverdag og virke. Vi går i dialog med publikum og improviserer over løsningsforslagene og prøver af, hvad der så sker i scenerne…..
Vi leder ikke efter én løsning, men efter handlemuligheder og skaber derved refleksion og dialog til inspiration.

Til dette arrangement spillede vi 2 situationer:

Scene 1): Skole- hjem samtale
Vi møder: Hans, Benjamins far. Benjamin er en urolig dreng og har svært ved at fungere socialt i klassen. Benjamins far Hans er dominerende og har ikke meget tilovers for lærere generelt og slet ikke kvindelige lærere og tror ikke på lærernes oplevelser……….

Scene 2): Den markante forældre.
Vi møder: læreren Peter møder en forældre Mette, en morgen foran klassen. Mette vil meget gerne overvære en time nu. Hun er meget insisterende og mener at læreren ikke kan styre klassen og laver kedelig undervisning. Mette bliver afvist og forlader skolen vred og ringer til en anden forældre, for at aftale et forældremøde privat uden repræsentanter fra skolen……

Udtalelser fra en deltager lærerstuderende Kylle:

“Jeg tror virkelig, at der her i arrangementer som disse, er en mulighed for, at de studerende enten kan konsolidere allerede erhvervet information og viden gennem teorier, lektioner og undervisningspraksis erfaringer og/eller at have en chance for at “prøve” potentielle scener og lære gennem de “safe space” interaktive elementer, med input fra alle niveauer.

Det var utroligt interessant og godt at se, at der var så mange niveauer af faglig erfaring blandt publikum, hvad angår både studerende, nyuddannede lærere og erfarne lærere, såvel som underviserer fra Vordingborg læreruddannelse, hvilket tilbød en dynamik, der var rig på ideer, råd og gode eksempler på både hvad man skal/kan gøre og ikke hvad der ikke er så godt. Jeg er overbevist om, at vi alle ville have gavn af flere af den slags arrangementer.

Jeg vil virkelig anbefale flere af den slags arrangementer og på alle læreruddannelserne.”

Arrangør Lektor Susanne Poulsen Roesdahl udtaler:

“Tusind tak for en meget spændende aften og tusind tak for denne gang.”

Reference:
Vordingborg Læreruddannelse tlf.: 72 482329
Lektor Susanne Poulsen Roesdahl.
Mail: sus@pha.dk