Fokus på børn og unge

I dagens globaliserede

turbulente og konstant omskiftelige verden, hvor meget lidt er givet på forhånd, er det uhyre vigtigt at træne børn og unge i selv at kunne tage stilling og handle, at forstå konsekvenserne af ens handlinger eller mangel på samme, at træne fordomsfrihed og rummelighed, at forstå at vi kan opleve virkeligheden forskelligt, at udvikle sociale kompetencer og evnen til at kommunikere med respekt og empati.

Drama og Forumteater metoderne er et rigtigt godt engagerende redskab til at arbejde med ovenstående og udforske sin virkelighed, dele erfaringer og problemer med hinanden og opleve at man ikke står alene med sine tanker og at virkeligheden kan være anderledes.
Metoderne tilgodeser erkendelses former på mange planer ved at inddrage krop, følelser og intellekt i en aktiv proces.

Vi deltager i kortere, som længere forløb og projekter.

Et eksempel på et kortere forløb, af en dag

 • Icebreaks og opvarmningsøvelser til dagens tema.
 • Forumspil over deltagernes egne cases.

Her er der flere muligheder:

  1. I mindre grupper skaber deltagerne selv og spiller små spil under vores vejledning.
  2. Vi spiller og improvisere på deltagernes forslag.
  3. Vi forbereder spil på forhånd på baggrund af research.
  • Spillene bearbejdes i forum. Deltagernes forslag til andre løsninger prøves af.
  • Refleksion og afslutning.

  Temaer som kunne være relevante at arbejde med

  • Gruppehierarki
  • Venskab
  • Mobning
  • Integration
  • Diskrimination
  • Racisme
  • Social kontrol
  • Vold
  • Angst
  • Skolen
  • Uddannelses valg
  • Rusmidler
  • Rapseri
  • Kærlighed
  • Konflikter ml. voksne og unge og mellem unge
  • Identitet
  • Livsmod/mistrivsel
  • Jobsøgning

  Resultat

  Deltagerne får redskaber og inspiration til:

  • at turde forandre situationer, som opleves f.eks. krænkende og uretfærdige.
  • at tage ansvar.
  • at tænke efter og tage stilling.
  • at træne i at udtrykke og motivere sine synspunkter.
  • at træne sig i at lytte til andre.
  • at bryde indre og ydre undertrykkelse.
  • at blive aktiv medskaber, frem for passiv tilskuer til livet.

  Kontakt os, for en snak om dine behov.