Den skjulte magt

Den skjulte magt – En temadag

En arrangørs kommentar:
Arrangementet var en succesoplevelse for både brugere og medarbejdere. Det var spændende at arbejde med begrebet magt på en ny måde – via forumteater, dans og opstillinger. Vi har fået positive tilbagemeldinger – og især var det en øjenåbner at se, at der hvor den største forandring kan ske, er hos den der er undertrykt. Det kan direkte relateres til vores daglige arbejde – at det er den enkelte beboer/bruger som skal støttes til at forandre – og i mindre omfang omgivelserne, eller “de andre”.

Vi har været glade for det store forarbejde og interesse I har lagt i dagens program. Det var også en fornøjelse, at I igennem hele programmet havde overblik og styring – også i de situationer hvor der blev reageret spontant og uventet. Sidst men ikke mindst tak for de dejlige fotos fra en minderig dag.

Med venlig hilsen
Lau Hansen og Marianne Erlandsen
Funktionsledere.
ORION – Socialpsykiatisk botilbud.

På temadagen deltog brugere og medarbejdere.
Temadagen var udviklet og gennemført i samarbejde med Vision & Praksis.

Dagens tema og indhold

Magt er særdeles politisk ukorrekt – alligevel er den til stede i alle dagligdagens relationer.

Det er temadagens pointe – en dag, der sætter fokus på, hvordan magten ytrer sig, og hvordan vi kan forholde os til den i arbejdet.

Temadagen er for enhver institution, der har ansatte og kunder, brugere eller beboere.

Den skjulte magt

Den utilslørede anvendelse af magt i dagligdagens institutioner er måske en saga blot – og gudskelov for det!

Nu er teaterkikkerten imidlertid rettet mod de mere skjulte former for magt – og spørgsmålet er: kan vi helt undgå magt, eller skal vi lære at se den, leve med den og bruge den med omtanke.

Fokus på magt bliver kun skærpet af, at både brugere og borgere stiller stadigt stigende krav til deres egen indflydelse i de offentlige kontorer og forskellige institutioner, de benytter sig af – helt i tråd med f.eks. Servicelovens skærpede krav til brugerinddragelse.

Hvor er den – den magt?

Uden vi nødvendigvis bemærker det, indstiller vi os på mere eller mindre “skæve” magtrelationer i de fleste af dagligdagens situationer.

Der er forskelle i status, forskel på hvem der har noget at give, og hvem der har brug for at modtage, forskel på hvem der sætter dagsordenen og hvem der følger trop og forskel på, hvem der taler, og hvem der lytter.

Herunder en håndfuld eksempler på steder, hvor diskussionen på forskellig måde er meget aktuel:

  • socialpsykiatriske botilbud
  • daginstitutioner
  • plejehjem
  • offentlige bolig-, skatte- og andre kontorer
  • uddannelsessteder

En temadag – hvorfor?

Skjult magt kan ofte ligge bag, når dagligdagens situationer går i hårdknude. Mange besværlige situationer og direkte konfliktsituationer kan lettere løses op, hvis man har øje for dagligdagens undertoner af magt.

Gennem temadagen giver vi magtens undertoner en stemme, der både kan ses og høres.

Temadagen sætter af i deltagernes egne erfaringer fra dagligdagens praksis og gør dem synlige, så det er nemt at tale om dem i fællesskab.

Hvem kan deltage?

Temadagens deltagergruppe behøver ikke at begrænse sig til personalet. Brugere eller borgere kan ofte med stor fordel deltage på lige fod med personalet.

Dagens forløb veksler mellem

  • øvelser og metoder hentet fra teatrets verden – Fx. Forumteatermetoderne
  • provokerende oplæg om magt samt
  • dialog og arbejde i mindre grupper
  • såvel som i fælles forum

Resultatet

Deltagerne får et fælles grundlag – fælles øjne og øre – til at få den skjulte magt frem i lyset.

De tager et andet og mere nuanceret billede af magt med fra dagen, end det, de havde, da de kom.