Den positive spiral

Den positive spiral skal starte et sted!

Når forandringens vinde blæser, bygger nogle læhegn – andre vindmøller
Kinesisk ordsprog

Ser vi muligheder eller begrænsninger?

Er det temaet til det næste fyraftens – eller gå hjem møde.?

Forandringens vinde blæser mange steder. Krisen kraser og gør det sværere at drive forretning. Årsagerne er mange og en del er vi ikke selv herre over. Så hvad kan vi selv gøre? Hvordan arbejder vores underbevidsthed? Hvad udsender vi af energi? Hvad betyder vores tanker?

Negativ energi forstærker og tiltrækker det negative og modsat tiltrækker positiv energi, det positive. Vi kan selv gøre meget for at vende den selvforstærkende negative energi til en selvforstærkende positiv spiral, hvor den anerkendende og positive energi smitter til vores kollegaer, samarbejdspartnere, kunder og omgangskreds.

Der er ingen hokuspokus, men første skridt er at blive opmærksom og få vendt sit fokus. Ved at flytte fokus fra problemerne til at se mulighederne og fortælle den gode historie, giver det mere energi, mere håb og mere kreativitet.

Skuespillere fra Teater Nu vil gennem oplæg, små øvelser, humor og situationsspil med fokus på den positive/negative energi, den gode histories betydning, anerkendende kommunikation, kundebetjening og kropssprog, inspirere og klæde dig bedre på til at møde de udfordringer som krisen byder på.

Læs kundeudtalelse fra Skanderborg Erhvervsudvikling