CVU – Lillebælt.

Læreren som leder
Jeg er kursustilrettelægger og instruktør på kurset Læreren som leder – pædagogisk lederskab i klassen som social enhed. Kursets målgruppe er folkeskolelærere, og Teater Nu medvirkede ved en af kursusgangene, hvor fokus er på “lærerens ledelse i forhold til personlig fremtoning”. Især dramaøvelser vedrørende lærer-elev relaterede konflikter var særdeles effektive i forhold til deltagernes oplevelser og drøftelser af lærerens praktiske handlemuligheder i forhold til kommunikation og især kropssprog.

Lektor, cand. Pæd. Peter Brodersen, CVU Lillebælt.