Sønderborg Kommune – Sundhedscenteret

Teater Nu deltog med forumteater for hjerneskadede og pårørende. Arrangør Hjerneskadekoordinator Lene Ullum Christensen udtaler: Tak for en god og inspirerende forestilling. Vi var meget imponerede over, hvordan I, med få rekvisitter og forholdsvis korte...

Professionshøjskolen ABSALON

Professionshøjskolen Absalon / Vordingborg Læreruddannelse inviterede Teater Nu til at deltage i et alumne arrangement med forumteater, bygget over autentiske cases med temaet: Udfordringer og konflikter i forældresamarbejdet og den kommunikation, som kan udspille sig...

ORION socialpsykiatrisk botilbud.

DEN SKJULTE MAGT – EN TEMADAG På temadagen deltog brugere og medarbejdere.Temadagen var udviklet og gennemført i samarbejde med Vision og Praxis og Voice Art Arrangørens kommentar:Arrangementet var en succesoplevelse for både brugere og medarbejdere. Det var spændende...

Odense Kommune – Webteamet

Tusind tak for sidst. Vi havde en rigtig dejlig dag – ikke mindst mens vi grinede os igennem teatersport.Vores formål med at bruge lidt tid på teatersport var at blive rystet bedre sammen i vores team.Vi er et forholdsvis nyt team og vi sidder ikke sammen til...

Munkebo Svømmeklub

Foredrag om kropssprog. Jeg har fået meget positive tilbagemeldinger fra instruktørerne. De synes det var dejligt og spændende at lære noget om hvordan vi bruger kroppen og ikke mindst blive mere bevidste om hvilke signaler vi som instruktører sender.Mange tak for...

Marienlund – Et socialpsykiatrisk botilbud

Vi har nu gjort brug af Teater Nu 2 gange – på to temadage med 2½ års mellemrum.Begge gange har det været en fornøjelse at se, opleve og samarbejde med jer. Fra alle sider har der været positiv respons og stor ros til jeres indsats – ikke mindst jeres måde at inddrage...