5240 Act Now

Klumme i dagbladet Politiken d. 24 marts 2011: 5240 Act NowAf Rune Engelbreth Larsen »Forumteater blev skabt af den brasilianske teatermand Augusto Boal (1931–2009). Historien fortæller, at Boal var i gang med at lave en teaterforestilling på baggrund af en historie,...

Dynamisk diskussion – i en workshop om menneskerettigheder

Forumteater er en anderledes teaterform, hvor skuespillerne inviterer publikum til at påvirke og ændre forestillingen. En workshop med forumteater skaber refleksion og debat, der rækker ud over scenekanten. Sladjana er andengenerationsindvandrer. Hun bor og arbejder i...

Kanon at vi selv skulle deltage

Artiklen blev bragt i Efterskoleforeningens fagblad "Efterskolen" nr. 9 15 Marts 2003. Teatret Gadesjakket/Teater Nu har skabt en interaktiv forestilling "Sladjana.dk" over temaet identitet, specielt for unge. To skuespillere spiller og leder de unge gennem det...

Skuespillere i kommunikationstræning

Hvorfor bruge skuespillere i kommunikationstræning, hvor f.eks. rollespil indgår? Deltagernes egne erfaringer bringes i spil, og det giver ham/hende mulighed for at træne netop det tema, som gør kommunikationen vanskelig. Gennem én-til-én scenarier trænes den svære...

Teater giver SOSU-elever fælles refleksion

Fra uvm.dk 15. december 2011 På Social- og Sundhedsskolen Skive-Thisted-Viborg arbejder man med forumteater. Her arbejder eleverne med dilemmaer, der er med til at tydeliggøre forskellighederne og nuancerne i en given problemstilling.På Social- og Sundhedsskolen...

Teater i undervisningen

Artiklen er trykt i Dramalærerforeningens fagblad "Drama & Teater" nr. 2, juni 2003 under titlen "Sladjana.dk - Et kik ind i forumteatrets univers." En af de første soldage i marts spillede Teatret Gadesjakket den interaktive teaterforestilling Sladjana.dk - et...

Teater i undervisningen – Redskab til forandring

Trykt i Dramalærerforeningens fagblad "Drama & Teater" nr. 2, juni 2003. Det at bruge forumteater og lignende metoder i erhvervslivet som redskab til teambuilding, problemløsning og konflikthåndtering er stadig forholdsvis nyt, men dog en fuldt accepteret og...