Forumteater

– optimér kommunikationen med forumteater og 1:1 kommunikations træning.

Eksempelvis arbejder vi med mødet og den svære kommunikation/den svære samtale, som kan opstå i skole-hjem samarbejdet, mellem sundhedspersonale og borgeren, i relationen mellem hjerneskadede og pårørende, kollega til kollega eller arbejdsleder og ansat.

I TEATER NU brænder vi for, at udvikle og finde nye veje i  kommunikationen mennesker imellem.

Klik i menuen for oven og læs mere om kommunikation og om de metoder, som Teater Nu tilbyder.

Vi er specialister i at bruge interaktive, kraftfulde og engagerende metoder som f.eks. forumteater, forumspil og én-til-én kommunikationstræning i personale- og organisationsudvikling og i forandringsprocesser, både når fokus er på nye mål eller når det handler om at favne konfliktfyldte situationer og dilemmaer.

Ligeledes er forumspil et fortrinligt didaktisk redskab og undervisnings-metode, som skaber direkte transfer mellem teori og praksis.

Med udgangspunkt i, at der er en væsentlig sammenhæng mellem det at opleve, at lære og erkende, arbejder vi med de interaktive metoder og skaber dermed rum for dialog, træning, refleksion og forandring.

Ved at inddrage krop, følelser og intellektet i én aktiv proces skaber vi forståelse og et godt afsæt for nye perspektiver.

Vi deltager i seminarer, konferencer, workshops, temadage og møder på en engagerende, sjov og anderledes måde, altid med udgangspunkt i deltagernes situation.
Kontakt os venligst helt uforpligtende for en nærmere snak, for at vende en idé eller for mere information.

“Jeg hører og jeg glemmer
jeg ser og jeg husker
jeg prøver og jeg forstår.”
Kinesisk ordsprog – Konfucius (551 f.kr.)

“Det nye sker, når den,
der altid er tiltænkt
tilskuerens rolle,
begynder at blande sig.”
Carl Scharnberg.

“Handlingen at forandre er forandrende”
Augusto Boal.

Aktuelt

FORUMTEATER MED HJERNESKADEFORENINGEN

Vi er i et spændende samarbejde med forumteater for pårørende og hjerneskadede.
Læs omtale i Hjerneskadeforeningens medlemsblad nr. 4 2021. Se Hjerneskadeforeningens hjemmeside under oplysning
Læs kundeudtalelser: Hjerneskadekoordinator i Sønderborg Kommune.
Hjerneskadeforeningen i Vordingborg.

KOMMUNIKATIONS-TRÆNING

Workshops om kommuni-kation, den svære samtale og konflikthåndtering med træning og refleksion.

FORUMSPIL SOM DIDAKTISK REDSKAB.

En praksisnær metode og meget engagerende.
Vi kan deltage i pædagogisk dag på dit arbejde eller gennem et efteruddannelses forløb for undervisere, hvor I tilegner jer viden og kompetencer til at bruge forummetoderne i undervisningen.
Se eks. under workshops/sosuforum

Se indvidere i menuen foroven for links til artikler og film.

Læs også om vores samarbejde med Forumteater 5240 Act Now Vollsmose